ورود
مرا بخاطر بسپار  |  با ورود به سامانه میتوانید از تمامی امکانات سایت استفاده کنید.

آخرین اخبار مدرسه

مقالات دیجیتال

حضور دانش آموزان در 13 آبان 89

13 آبان 89

جلسه شورای دبیران

جلسه شورای دبیران شهریور ماه 92- اندیشه برنا

مراسم با شكوه دهه فجر 92

281

جلسه مشاوره هدایت تحصیلی

-

پیشخوان کتاب

معرفی نرم افزار

دانش آموزان برتر

 • امید امیدی

  نفر اول كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.52
  اول 1

 • محمد رضا جلیل زاده محمدی

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.38
  اول 1

 • علی خداداد

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.30
  اول 1

 • نعیم آذرخویش

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.27
  اول 1

 • پوریا توحید طلب

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.15
  اول 1

 • محمد بابائی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.07
  اول 1

 • پارسا مهر رضاپور

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.04
  اول 1

 • آراز ابراهیم زاده

  نفر اول كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.82
  اول 2

 • میلاد جنگجو

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.70
  اول 2

 • محمدرضا ابراهیم زاده

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.70
  اول 2

 • عرفان نوروزی

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.44
  اول 2

 • فرهاد سودی رضائیه

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.30
  اول 2

 • آیدین جعفری

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.11
  اول 2

 • علی اکبر خلیلی علی آباد

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.02
  اول 2

 • امیر صادقی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.02
  اول 2

 • فربد فریور

  نفر اول كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.92
  اول 3

 • یاسین تقوی

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.84
  اول 3

 • احسان قاسمی

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.69
  اول 3

 • ارتا امانی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.56
  اول 3

 • محمد مهدی حمزه پوری

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.50
  اول 3

 • محمدرضا حسنی جبل کندی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.33
  اول 3

 • پوریا شمس

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.30
  اول 3

 • رضا غفارنژاد ثانی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.19
  اول 3

 • محمد شمس الدین

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.16
  اول 3

 • روزبه شریعت

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل19.14
  اول 3

 • محمد فطرت قره باغ

  نفر اول كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.97
  اول 4

 • امیر رضا شریفی

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.86
  اول 4

 • امیر حسین پناه دوست

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.83
  اول 4

 • احسان دنیوی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.74
  اول 4

 • نیما فطانت دیدار

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.73
  اول 4

 • آرمین منعمی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.65
  اول 4

 • فرنود امیرفلاح

  نفر اممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.58
  اول 4

 • محمد هادی تمکین وش

  نفر ممتازكلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.55
  اول 4

 • آرمین فکوری

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.45
  اول 4

 • پارسا فاضلی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.30
  اول 4

 • علی محمد لطفی

  نفر اول كلاس و سوم پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.41
  دوم ریاضی 1

 • محمود نادری

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.36
  دوم ریاضی 1

 • امید آذرجو

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.34
  دوم ریاضی 1

 • علی حق دوست قهرمانلو

  نفر اول كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.85
  دوم ریاضی 2

 • احسان نصرتیان

  نفر دوم كلاس و پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.52
  دوم ریاضی 2

 • یاسر پوراصغر

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.34
  دوم ریاضی 2

 • رضا عباسی فر

  نفر اول كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.54
  دوم تجربی 1

 • محمدرضا غفاری مقدم نوقابی

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.53
  دوم تجربی 1

 • محمد سرخیلی

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.13
  دوم تجربی 1

 • امیر نوری

  نفر اول كلاس و دوم پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.65
  دوم تجربی 2

 • میلاد نظیفی

  نفر دوم كلاس و سوم پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.64
  دوم تجربی 2

 • رضا ارومچی

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.44
  دوم تجربی 2

 • امیر رضا حیدرلو

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.44
  دوم تجربی 2

 • سپهر کولائی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.26
  دوم تجربی 2

 • معین زارع دیزجدیری

  نفر اول كلاس و پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.71
  دوم تجربی 3

 • پارسا قره گوز

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.58
  دوم تجربی 3

 • مبین شکاری

  نفرسوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.55
  دوم تجربی 3

 • عرفان قامتلو

  نفر اول كلاس و سوم پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.64
  سوم تجربی 1

 • سهيل صديق

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.50
  سوم تجربی 1

 • سالار چایچی

  نفر اول كلاس و پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.84
  سوم تجربی 2

 • سالار چایچی

  نفر اول كلاس و پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.84
  سوم تجربی 2

 • كيوان آرين نيا

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.83
  سوم تجربی 2

 • آرسام شكراله پور رضائيه

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.51
  سوم تجربی 2

 • عطاءالله فردوس خواه يگانه

  نفر اول كلاس و پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.84
  سوم ریاضی 1

 • نيما زارع مرادي

  نفر دوم كلاس و پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.68
  سوم ریاضی 1

 • علي صبوحي طسوجي

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.04
  سوم ریاضی 1

 • محمد داور پور

  نفر اول كلاس و سوم پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.26
  سوم ریاضی 2

 • علی سنبلی

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 18.81
  سوم ریاضی 2

 • مبين حسن خضري

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.38
  سوم تجربی 1

 • آرمان ذوالفقاري ديداني

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.45
  سوم تجربی 2

 • امين درويش زاده بالاو

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 18.47
  سوم ریاضی 2

نظر سنجی

بنظر شما برگزاری آزمون های مستمر هفتگی از نظر اجرا و کم و کیف سوالات در چه سطحی است ؟
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
مشاهده نتایج